Ønsker du at blive præst i Thisted provsti?

Thy kort fortalt

Thy er rig på historiske oplevelser. Både på museerne og rundt omkring i landskabet findes mange historiske spor.

I Thy har hver lille landsby sin egen kirke med et specielt præg. Her findes både Nordens største landsbykirke - Vestervig Kirke i Sydthy, som er kendt for sin kærlighedstragedie om Liden Kirsten og Prins Buris, og ikke langt derfra, landets mindste, Lodbjerg Kirke.

Vinden ude fra havet kan være temmelig kraftig i dette hjørne af Danmark. - Og det har den været gennem årtusinder. Det har betydet lange perioder med sandfygning, som har skabt markante klitter og våde lavninger og et utal af søer, der til sammen er blevet til det helt specielle klit-hede-landskab, der findes langs Vestkysten i Thy. Et landskab og et naturindhold der er ganske unikt, og som derfor blev udnævnt til Nationalpark i 2008.

Nationalparken, som udgør 24.370 ha, strækker sig i et op til 12 km bredt bælte langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. 
Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager og store søer, og bindes sammen af mindre ekstensive landbrugs-arealer. 
Især klitterne og klithederne har stor national og international betydning.

Læs mere HER