Retræte

På en retræte trækker man sig tilbage fra mobiltelefoner og emails, TV og aviser for i stedet at fordybe sig i troen og i eksistentielle spørgsmål.  En retræte er et åndehul, hvor man kan lade sjælen indhente sig og falde lidt til ro.  

2019:
Fredag 5/4 kl. 17 -l søndag 7/7 kl. 15 indbyder vi til retræte på Aadalens Retrætecenter mellem Randers og Viborg. Her er enkeltværelser med eget bad og toilet til hver. Retræten har Centrerende Bøn som tema – tilsat et lille stænk meditativ dans.  Her er intet vanskeligt eller kompliceret; blot en måde at fremme det kropslige nærvær og den fysiske tilbedelse. Der instrueres, så alle kan være med. 

Om Centrerende Bøn kan man evt. læse i Thomas Keating: "Åbent hjerte, åbent sind", kan lånes på biblioteket eller købes hos Forlaget Boedal.

Der findes også en instruktiv app: https://www.contemplativeoutreach.org/centering-prayer-mobile-app

Men retræten kræver ikke, man har forberedt sig – bønsformen er enkel og der instrueres i den, så alle kan være med.


Det er en stille-retræte; man taler ikke med hinanden. Der er dog mulighed for at tale med retrætelederen.  

Der kræves ingen særlige forudsætninger – kun nysgerrighed og modet til at turde tie stille.

Bindende tilmelding og betaling senest 1. februar.

Det koster kr. 800 at deltage i retræten – der kan deltage tolv mennesker.  

 

Såvel kendte som nye ansigter er velkomne

Inger Marie & Finn Feilan

Om retræter som sådan kan man læse mere på: http://retraete.dk/