Retræte

På en retræte trækker man sig tilbage fra mobiltelefoner og emails, TV og aviser for i stedet at fordybe sig i troen og i eksistentielle spørgsmål.  En retræte er et åndehul, hvor man kan lade sjælen indhente sig og falde lidt til ro.  

Fredag d. 25/5 kl. 17 til søndag d. 27/5 kl. 15 indbyder vi til retræte på A
adalens Retrætecenter mellem Randers og Viborg. Her er enkeltværelser med eget bad og toilet til hver. Retræten har Jesusbønnen som tema.  

Om Jesusbønnen kan man evt. læse i: Kallistos Ware: Navnets Kraft eller En russisk pilgrims beretninger.

Det er en stille-retræte;  man taler ikke med hinanden.  Der er dog mulighed for at tale med retrætelederen.  

Der kræves ingen særlige forudsætninger – kun nysgerrighed og modet til at turde tie stille.

Bindende tilmelding og betaling senest 1. februar.

Det koster kr. 800 at deltage i retræten – der kan deltage tolv mennesker.  

 

Såvel kendte som nye ansigter er velkomne

Inger Marie & Finn Feilan

 

Om retræter som sådan kan man læse mere på: http://retraete.dk/