Du er her: 

Hundborg kirke

Historie

Kirken består af romansk skib og kor samt en gotisk vestforlængelse. Kirken har haft et gotisk tårn ovenpå forlængelsen mod vest. Tårnet blev nedrevet i 1686. Der er mange flere granitkvadre i vestforlængelsen end der kan komme fra nedbrydningen af den romanske gavl. Hele vestforlængelsen inklusiv gavlen er opført af kvadre. Endvidere blev 303 kvadre (= 74 vognlæs) kørt til Kallerup kirke efter nedrivningen af tårnet, mens yderlgiere 180 kvadre blev liggende på kirkegården. Det kan tyde på, at der har været et romansk tårn.

Våbenhuset er opført i 1896. Et klokkehus, der ikke længere findes, blev opført i 1681. Klokkekammen er fra 1880.

Kirken blev i 1699 tilskødet Cornelia Bickers, Vestervig, men fra 1731 hørte den under sognet store gårde Råstrup og Ulstrup. Den blev selvejende 1. januar 1913.
Klokken er omstøbt i 1839. Den gamle klokke bar indskriften: »Pier Piersen Morsing haver ladet støbe meg her 1579« En lille klokke på 36 kg blev afleveret ved klokkeskatten i 1601.

Menighedsråd