Du er her: 

Hunstrup kirke

Historie

Kor og skib er romansk, mens tårn og våbenhus er fra o. år 1500. Murene er omsat, og der ikke bevaret nogle oprindelige vinduer. En monolitvinduesoverligger blev i 1928 lagt over skibets vestligste sydvindue. Seks andre monolitoverliggere befinder sig på museet i Thisted. På grund af de omsatte mure er norddøren kun synlig som en niche indvendigt i kirken.

Tårnet er forneden opført af udflyttede kvadre fra skibets vestgavl. Foroven består det af munkesten. På tårnets sydside lige under glamhullet læsses initialerne F B og årstallet 1794. F B står for Frederik Berregaard). Våbenhuset anses for at være samtidigt med tårnet.

Klokken er formentlig fra 1442. Den er støbt af Mester Peder fra Randers og bærer inskriptionen: »Anno D(omi)ni mcdxliixviiixixxx me fecit m(a)g(iste)r Petrus de Randrusia« (I Herrens år 1442 … gjorde mester Peder fra Randers mig).

I 1669 overdrog staten Hunstrup og Østerild kirker til Aalborg Bisperesidensbygnings vedligeholdelse. 1721 blev den tilskødet Enevold Berregaard, Kølbygaard. Den overgik til selveje 1. juli 1925.

Menighedsråd