Du er her: 

Kallerup kirke

Historie

Beliggenhed: På højt bakkedrag med vid udsigt mod syd og øst. Ved kirkedigets vestside en gravhøj med navnet Kirkehøj.
Arkitektur: Kullet kirke med kor og skib; ombygget 1687 med bevarelse af middelalderlige dele, heriblandt fundamenter og dele af korvægge. I nordmur kvader med lille romansk mandshoved. Syddør tilmuret. Våbenhus mod nord fra slutning af 1800-tallet. Klokke i kam over vestgavl. Kirken tækket med tegl.
Alter og altertavle: Tømret alterbord; herover altertavle, udført af Axel Poulsen 1936 (smlgn. Skjoldborg); forgyldt trærelief med den 12-årige Jesus i templet; topfrise med gravlæggelse, omgivet af Mariæ Bebudelse og hyrdernes forkyndelse.
Altersølv og stager: Kalk fra 1701, alterstager 1929.
Døbefont: Romansk af granit, fod opmuret i 1700-tallet; fad fra o. 1575 med fremstilling af syndefald.
Prædikestol: Fra 1800-1850, med malerier af evangelisterne fra 1924.
Præstetavle: Oval trætavle med fortegnelse over 10 præster i Kallerup-Skjoldborg siden reformationen.
Kirkeskib: Bramsejlsskonnert »Helene«, bygget 1995 af Frits Jørgensen, Svendborg.
Orgel: Digitalt orgel fra 2007. Rodgers 557, med 29 stemmer.
Klokker: I klokkekammen: stor klokke støbt på Jysk Jernstøberi i Brønderslev, 1936. Indskrift: »Lyksalig det folk som har øre for klang herovenfra«. Derunder i niche en mindre klokke fra ca. 1450.
Gravminde i kirken: På korets nordvæg gravsten over Niels Sørensen, forvalter på Todbøl, død 1763.
Litteratur: Danmarks Kirker, s. 413-418.

Menighedsråd