Du er her: 

Lild Strand kirke

Historie

Kirken var fiskerlejets første redningshus, og det ligger oppe i klitterne. Et nyt blev opført i 1928 nede ved landingspladsen.
En tavle ophængt i våbenhuset fortæller, at kirken »blev indviet palmesøndag den 2. april 1950 i denne bygning, der oprindeligt blev opført som bådhus for redningsvæsenet.
Kirken fik sit nuværende udseende ved en mindre forlængelse og en gennemgribende istandsættelse i 1989.
Klokken er fra 1674 og bærer indskriften: »M Arent Kleiman de haft mi tho Lubeck gegaten dorch anno 1674«. Den har desuden et lille kerubhoved og nogle figurer: enhjørning, hjort, hare, hund og jæger. Klokken hang oprindelig i Lild kirke, men den revnede en frostdag i 1931. Da den ikke kunne repareres, blev den erstattet af en nyere klokke og henstillet i våbenhuset. Da Lildstrand kirke blev oprettet i 1949-50, tilbød smedemester August Nielsen, Roslev, at forsøge at svejse klokken. Det lykkedes, og den har siden været brugt i Lildstrand.
Klokkestabelen er renoveret i 1991 efter de oprindelige tegninger, ved en tidligere repartion i efterkrigsårene var tegningerne ikke blev fulgt på grund af materialeknaphed.

Menighedsråd