Du er her: 

Lild kirke

Historie

Kirken er et sengotisk bygningsværk fra o. 1460. Sylden er bygget af marksten, mens murværket er af munkesten. Visse partier er opført af Bulbjergsten (kridt og flint).

Tårnet er formentlig samtidig med kor og skib. Tårnet har muligvis været højere. Der er ikke noget klokkestokværk. Klokken hænger i tagværket. Våbenhuset er opført udfor kirkens gamle syddør. Den nordre korsarm er opført i begyndelsen af 1800-tallet

Klokken er støbt hos De Smithske Støberier i Aalborg til Haderslev Vor Frue i genforeningsåret 1920. En klokke fra 1674 hænger nu ved Lildstrand kirke.

I 1460 blev patronatsretten til Vestervig Kloster. Kirkens ejendomsforhold har fulgt Tømmerby kirke. Begge kirker overgik til selveje 2. april 1913.

Salg af gamle orgelpiber fra Lild kirke!

Orglet i Lild kirke har igennem en del år været rigeligt slidt og egentlig længe været uegnet til gudstjeneste-brug. Det har menighedsrådet i Lild nu valgt at gøre noget ved. Igennem det seneste år har de søgt forskellige fonde og derved fået råd til at sætte et bedre orgel ind i kirken. Nedtagningen af det gamle orgel er begyndt.

Så Lild menighedsråd vil efter høstgudstjenesten den 28. september i Lildstrand kirke servere en kop kirkekaffe og derefter sælge ud af orgelpiberne fra det gamle orgel i Lild kirke. Så hvis man kunne tænke sig at eje et par orgelpiber som minde fra noget af det, man har oplevet i kirken, kan man købe dem i Hawhuset efter gudstjenesten denne dag.

Menighedsråd