Du er her: 

Øsløs kirke

Historie

Kor og skib er romanske, mens tårnet er fra o. 1500. Vinduerne på skibets sydside menes at være fra reformationstiden

Korets østmur er omsat, så der ikke længere er spor af et vindue. Nordvinduet i koret er oprindeligt, mens de to små vinduer i skibets nordside er nyere med genanvendelse af romanske kvadre.

Det sengotiske tårn har forneden spidsbuede blændinger. Klokken hænger i det høje glamhul på tårnets nordside.

Klokken er fra 1679. Den bærer indskriften: »Accurante N. Steenstrupio hoc æs fusum est (På N. Steestrups foranledning er dette malm blevet støbt). Alle ting til Guds ære. Anno MDCLXXIX Rudolph Melchior me fecit (Rudolf Melchior gjorde mig år 1679).«

Kirken blev selvejende 1. juli 1915.

Menighedsråd