Du er her: 

Ræhr kirke

Historie

Kirken var oprindelig en korskirke, men korsarmene er forsvundet. Skt. Thøgers kirke i Vestervig (nu nedrevet), menes at have været forbillede. Murhøjden, der er den samme i hele kirkens længde, er 5,75 m, hvilket er usædvanlig højt. Apsis har været nedtaget under en restaurering 1878-79 under ledelse af arkitekt F. Uldall, men de oprindelige kvadre er genanvendt. Af korsarmene er der kun svage synlige spor, men en udgravning i 1936 blotlagde rester af den nordlige korsarm. Det vides ikke, hvornår korsarmene er nedrevet. I Danske Atlas 1767 nævnes Ræhr kirke som en korskirke. Nordre korsarme blev formentlig nedrevet i slutningen af 1700-tallet.

Våbenhuset stammer fra begyndelsen af 1800-tallet og menes at være opført samtidig med nedbrydningen af den sydlige korsarm. Våbenhuset er opført af genanvendte kvadre fra korsarmen. Klokkepillerne er fra det 20. århundrede. I 1704 opførtes et klokkehus af tømmer ved bidrag fra sogneboerne. I 1603 udgik der et brev til alle statens (kronens) kirker i Thy, som var i stand til det, at bidrage til genopbygning af de forfaldne kirker i Hansted og Ræhr.

Den oprindelige syddør er bevaret i våbenhuset. Norddøren er synlig i muren. Den har kvaderkarme. Over den tilmurede dør findes en tympanon. Er er ingen bevarede spor af romanske vinduer udover en løst liggende vinduesoverligger.

Kirken blev oprindelig kaldt »Hellig Korses Kirke«. I 1720 blev kirken tilskødet justitsråd Pagelsen til Nørtorup og var derefter privatejet. I 1809 var den ejet af sognemændene. Det gik over til selveje den 1. juli 1909.

Menighedsråd