Du er her: 

Tilsted kirke

Historie

Tilsted kirke er en kvaderstenskirke bestående af romansk skib og kor. Det eneste oprindelige vindue, der sidder i korets nordmur, er tilmuret. Våbenhuset på kirkens nordside er fra 1827 og erstattede et fra 1716, der var bygget i bindingsværk. Den gamle norddør er stadig indgangsdør.

De fleste mure er omsat i flere omgange senest ved en hovedrestaurering i 1967-68 – østgavlen dog først i 1994.

Kirken har aldrig haft tårn. Den murede klokkestabel er fra 1800-tallet. Tidligere hang klokken i en klokkestabel af træ. Klokken er omstøbt i 1931 af De Smithske Jernstøberier i Aalborg. Den tidligere klokke bar indskriften:

Gloria in excelsis Deo episcopo D. Ioanne Bircherodio præposito Dn. Pavlo Snedstadio et pastore M. Sixto Aspach hæc campana fusa anno Chr. MDCXCIX. Sit nomen Domini benedictum. Rudolph Melchior me fudit.

Ære være Gud i det højeste. Da Jens Bircerod var biskop, Povl snedsted provst og magister Sixtus Aspach præst blev denne klokke støbt i Kristi år 1699. Herrens navn være velsignet. Rudolph Melchior støbte mig.

Kirken var tidligere anneks til Thisted. 7. juli 1721 blev kirketienden tilskødet Jesper Andersen med interesserede sognemænd i Tilsted. Kirken ejedes således sognebeboere, indtil den overgik til selveje 1. oktober 1916.

Menighedsråd