Du er her: 

Vang kirke

Historie

Kirken består af romansk skib, kor og apsis samt våbenhus fra 1794. Våbenhuset er opført af granitkvadre fra den nedbrudte Tvorup kirke. Kirken har dobbeltsokkel med skråkantsokkel nederst. Syddøren er tilmuret (se billede nederst), mens norddøren stadig er i brug inde i våbenhuset.

Kirkeklokken er nu ophængt i klokkestabel, der er bygget op ad vestgavlen. Tidligere hang den i en klokkestabel, der var muret op ad apsis. Den bar årstallet 1868. Klokken er omstøbt i 1919. På den gamle klokke stod der: »Da pacem Domine in debus(!) nostris anno Christi 1597 (Giv fred, Herre, i vore dage. I Kristi år 1597)« Den havde tillige to bomærkeskjolde med initialerne S N og P W.

16. juli 1698 blev kirketienden ved kongelig resolution »forundt« sognepræsten Jens Godsen på livstid mod, at han skulle vedligeholde kirken. Den 26. januar 1699 bad han sig imidlertid fritaget på grund af kirkens brøstfældighed. 1721 blev kirketienden afhændet til sognepræst Hans Bang. Den fik selveje 1. oktober 1919.

Menighedsråd