Du er her: 

Vester Vandet kirke

Historie

Kirken er opført af granitkvadre og består af romansk apsis og langhus samt våbenhus fra 1833. I det ydre er der ingen overgang mellem skib og kor. Af lignende kirker findes kun Bjergby, Mors, og Bur ved Hostebro. Undersøgelser har vist, at kirken ikke har været udsat for store ombygninger, selvom murene har været omsat, så langhuset må være oprindeligt. Ræhr kirke har langhus som resultat af en ombygning.

Ingen oprindelige vinduer er bevaret. Syddøren er er stadig i brug, mens norddøren er tilmuret. Det gamle våbenhus – før 1833 – var opført i bindingsværk. Klokkekammen er fra 1905 og erstattede en fritstående klokkestabel af straningstømmer, der stod sydvest for våbenhuset. Store murpartier er omsat i 1687 og 1833-34.

Klokken, der er fra 1469, menes at være udført af klokkestøberen Klaves. Den bærer en inskription på latin, der i oversættelse lyder: »I Herrens Aar 1469; Klokken tilhører Sankt Nicolai Kirke i Vester-Vandet. Maria Moder, Johannes Torkildsen Sognepræst, Niels Povlsen og Niels Johansen Kirkeværger.«

Kirken var i privateje 1720-1911, indtil den blev selvejende.

Menighedsråd