Personalekonsulenten

Personalekonsulenten er ansat til at vejlede og hjælpe menighedsrådenes kontaktpersoner i personale-spørgsmål.

Anni Sloth
tf. 98944648/40330477
mail: aslo@km.dk

Træffes efter aftale.