Provstiets logo

Thisted Provsti ligger mellem hav og fjord. Det består af de tidligere Hundborg og Hillerslev Herreder.
De tidligere Hundborg og Hillerslev Herreders våbenskjolde indeholdt henholdsvis en fladfisk over tre bølgestriber og tre ål. Det er derfor nærliggende, at inddrage det internationalt anerkendte kristne symbol fisken.
Fisken er et gammelt kristent symbol fra de første århundreder.  Angiveligt blev det, i tider med forfølgelse af kristne, brugt som et hemmeligt kendetegn kristne imellem. En kristen tradition hævder, at når en person tegnede en halvcirkel i sandet, kunne den anden vise, at han også var kristen, ved at tegne endnu en halvcirkel. På denne måde dannede de tilsammen fiskesymbolet. Den dag i dag bruges symbolet af mange kristne, typisk som en selvklæbende mærkat bag på bilen. Nogle gange i sin rene form, andre gange med et kors som øje, eller med ord som Jesus eller ΙΧΘΥΣ indeni. Ordet er græsk og betyder ganske enkelt fisk. 
En kristen tradition hævder desuden, at tegnet i sin tid blev valgt bl.a. fordi ikthys er en sammentrækning af forbogstaver-ne i sætningen Jesus Kristus, Guds søn, frelser: 
ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs, Jesus) 
ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós, den salvede) 
ΘΕΟΥ (Theoû, gud) ΥΙΟΣ ((h)Yiós, søn) 
ΣΩΤΗΡ (Sōtér, frelser)

Logoet er dermed en symbolik, der både viser Thisted Provsti som en sammensmeltning af de to tidligere herreder, og dels som et kristent område mellem hav og fjord, idet blåt (vand) og grønt (land) er adskilt af en ”metalfarve”(kysterne), her guld.