Skole - kirkesamarbejdet

Formålet med Skole- Kirke- Samarbejdet er at udvikle materialer , metoder og ideer til undervisning i kristendomskundskab i grundskolen. Desuden medvirker konsulenten hyppigt som gæstelærer og rådgiver.

Med udgangspunkt i Folkeskolens formålsparagraf søger konsulenten at formidle samarbejde mellem den lokale skole og kirke. Samarbejdet sker på baggrund af Fælles Mål for Kristendomskundskab, 2009.

Skole- Kirke- Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier er en del af Landsnetværket for Folkekirkelige Skoletjenester, hvor vi sammen producerer og udvikler undervisningsmaterialer m.v.

Konsulent Svende Grøn
A.C. Hoppesvej 8, Brslev
7790 Thyholm
tf: 97871224/23432337
m: sg@km.dk
Træffetid hver fredag kl. 9-13

Du kan læse mere om de forskellige materialer og tilbud på

skolekirkesamarbejdet.dk/