Til formanden

Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen.

Formandens og næstformandens opgaver er beskrevet i lov om menighedsråd og består i at:

  • Forberede møderne, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsende mødeindkaldelse.
  • Lede menighedsrådets forhandlinger samt evt. afstemning og sørge for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.
  • Sørge for at beslutninger udføres.
  • Menighedsrådets beslutninger træffes på møder. Formanden træffer imellem møderne på rådets vegne beslutninger, som ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden forelægger sin afgørelse for menighedsrådet til efterretning på næste møde.
  • Underskrive - sammen med en valgt underskriftsberettiget person - dokumenter om køb, salg af fast ejendom samt vedr- lånoptagelse.
  • Repræsenterer menighedsrådet i forhold offentlige myndigheder.
  • Være menighedsrådets primære "ambassadør".


Næstformanden træder til i de nævnte opgaver, hvis formanden har forfald.