Til kirkeværgen

Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge.

Kirkeværgens opgaver er ikke nærmere omtalt i menighedsrådsloven eller anden kirkelig lovgivning. Det betyder, at menighedsrådet selvstændigt skal tage stilling til kirkeværgens funktioner og beskrive dem i en vedtægt.

Kirkeværgens opgaver og beføjelser består i at:

  • Føre tilsyn med kirken, kirkegården og anden fast ejendom tilhørende kirken/ menighedsrådet.
  • Gribe ind for at afbøde opståede eller truende skader på ejendommen - og efterfølgende orientere menighedsrådet om sine dispositioner.
  • Tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige ændringer/ ombygninger.
  • Kirkeværgen kan ikke give fx graveren tjenstlige forskrifter eller rette mangler ved hans eller hendes arbejde. Hvis kirkeværgen mener, at noget bør påtales over fra graveren, må kirkeværgen henvende sig til kontaktpersonen, dette gælder uanset, om kirkeværgen er medlem af menighedsrådet eller udefrakommende.