Til kontaktpersonen

Menighedsrådet vælger af sin midte en kontaktperson for 1 år ad gangen. Kontaktpersonens opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt.

Kontaktpersonens overordnede opgave er at:

 • Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion
 • Fungere som bindeled og koordinator imellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne- og med sit virke fremme samarbejdet mellem de 3 parter

Det betyder, at kontaktpersonen skal sørge for at:

 • Holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og viderebringe eventuelle ønsker om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår.
 • Formidle tjenstlige pålæg og forskrifter fra menighedsråd til medarbejdere samt henvendelser fra medarbejdere til menighedsråd.
 • Indkalde og lede de pligtige medarbejdermøder (mindst en gang årligt)
 • Opslå ledige stillinger efter menighedsrådets beslutning
 • Ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte
 • Antage vikarer efter retningslinjer besluttet af menighedsrådet
 • Der sker planlægning af medarbejdernes ferier, fridage og friweekends
 • Der føres fraværs- og sygedagsliste
 • Der gennemføres årlig MUS
 • Der gennemføres årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Der gennemføres APV, og at der er etableret en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladser med 10 eller flere ansatte

Cirkulærer og vejledninger

 

Nyt fra stiftets personalekonsulent