Til sekretæren

Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær eller kan beslutte, at sekretæropgaverne løses af en af kirkens medarbejdere. Menighedsrådet vælger sekretær for 1 år ad gangen.

Det er ikke nærmere defineret, hvilke forpligtelser sekretæren har. Det betyder, at menighedsrådet skal tage stilling til sekretærens opgaver og beskrive dem i en vedtægt.

Sekretærens opgaver består i at:

  • Udsende mødeindkaldelse og dagsorden udarbejdet af formanden
  • Udarbejde beslutningsptotokol
  • Bistå ved udfærdigelse af menighedsrådets korrespondance
  • Sørge for offentlig bekendtgørelse af sted og tid for menighedsrådets møder
  • Sørge for offentlig fremlæggelse af dagsorden samt beslutningsprotokol
  • Sørge for at oprette og ajourføre sognets hjemmeside
  • Være ansvarlig for sogneblad

Cirkulærer og vejledninger